Over het Platform Elektrische Bedrijfswagens

Het Platform Elektrische Bedrijfswagens is een platform dat de transitie naar elektrische wagens bij bedrijven en organisaties in Vlaanderen/België wil versnellen. Het Platform is één van de zeven Clean Power for Transport projecten voor 2017-2018, ondersteund door de Vlaamse Regering. Het is een initiatief van Traxio, BFFMM en The New Drive, in samenwerking met Cleaner Car Contracts van Bond Beter Leefmilieu.

Primaire doelstelling is om een gedegen aanbod van elektrische wagens in de car policies van (grote) bedrijven op te nemen en werknemers hiervoor te incentiveren. Het streefcijfer dat in het Platform wordt gehanteerd is een 25% elektrisch (nieuwe wagens) aandeel in 2020.

Onze strategie

1. Elektrische wagens implementeren bij koplopers

Ambitie: de koplopers wensen gezamenlijk gemiddeld 25% van de totale vloot te elektrificeren in 2020, door:

 • Kennisopbouw en ervaringsuitwisseling onderling
 • Dialoog met de markt: de markt te challengen op RCO-neutraliteit en (toekomstig) aanbod
 • Uw ambitie bepalen met Cleaner Car Contracts
 • Werknemers die een nieuwe wagen kunnen kiezen de laatste generatie elektrische wagens en laadinfrastructuur meerdere weken tot twee maanden te laten testen
 • Op basis van een model e-car policy de bestaande car policy aanpassen
 • Activatie van de werknemers om te kiezen voor elektrische wagens

 

2. Engageren en betrekken van stakeholders

Ambitie: brede gedragenheid van het 25%-2020 streefcijfer creëren voor bedrijfswagenparken door:

 • De lessons learned met de koplopers te verrijken met de fleet- en mobilitymanagers, o.a. van de federatie BFFMM (gezamenlijk: 34.000+ bedrijfswagens)
 • Het verspreiden van de resultaten van de RFI naar een brede groep bedrijven
 • Het creëren van draagvlak met de sociale partners – de werkgevers- en werknemersorganisaties
 • Aanbevelingen aan de (Vlaamse) overheid te formuleren
 • Het PEB draaiboek ‘Aan de slag met EV’ (sample) te verspreiden naar leden en aan te bieden aan partners

3. EV promoten door inspiratie van fleet owners

Ambitie: meer dan 100 fleet owners bereiken en/of betrekken over elektrisch vervoer door:

 • De campagne “Wij Rijden Elektrisch”: een campagne met positieve getuigenissen van fleet owners over elektrische bedrijfsvloten en andere nichevloten
 • Jaarlijks twee conferenties met alle deelnemende partijen en de Vlaamse overheid/regering

Samen uw ambitie bepalen met Cleaner Car Contracts

Cleaner Car Contracts wil een meer duurzame bedrijfsmobiliteit stimuleren en brandstofkosten verminderen. Door dit convenant te onderschrijven, engageren lease firma’s en vlootbeheerders zich om hun wagenpark groener te maken. Ze verbinden zich ertoe om de CO2-uitstoot van hun vloot te verlagen, de Ecoscore te verbeteren en een aanzienlijk deel van hun wagenpark te vervangen door elektrische wagens. Hiervoor krijgen zij erkenning, ondersteuning en advies vanuit het netwerk. Op die manier stimuleren ze de markt van schonere wagens, dagen ze autoconstructeurs uit om groen te innoveren en versnellen ze de transitie naar een duurzame vloot. De concrete doelstellingen en het groeitraject van Cleaner Car Contracts zijn bovendien een handig instrument in de ambitiebepaling binnen uw MVO-/duurzaamheidsstrategie.

Instap voor fleet, mobility, facility & HR managers is gratis. Voor leasingmaatschappijen en andere marktpartijen zijn er partner formules.

Lees meer »