Op weg naar 25% elektrisch in 2020

In het Platform Elektrische Bedrijfswagens werken fleet owners en marktaanbieders samen aan een versnelde transitie van elektrische bedrijfswagens. De ambitie is dat bedrijven en organisaties in 2020 25% van hun nieuwe wagens elektrisch kunnen aankopen of leasen. Eerste aandachtspunt en doelstelling: zorgen dat elektrische wagens  in de car policies van fleet owners opgenomen worden.

 

Wat is het Platform Elektrische Bedrijfswagens?

Het Platform Elektrische Bedrijfswagens is een platform dat de transitie naar elektrische wagens bij bedrijven en organisaties in Vlaanderen/België wil versnellen. Met elektrische wagens worden plug-in hybride, batterij elektrische en fuel cell/waterstofwagens bedoeld. Het platform is één van de zeven Clean Power for Transport projecten voor 2017-2018, ondersteund door de Vlaamse Regering.

Over het platform »

Platform voor fleet owners

Het Platform Elektrische Bedrijfswagens is een platform voor fleet owners die hun wagenpark willen elektrificeren. 25% in 2020 geldt hierbij als leidraad. Er zijn al verschillende fleet owners betrokken.

Het platform biedt talrijke producten aan voor fleetowners ter inspiratie bij een transitie naar elektrische bedrijfswagens. Platformleden krijgen toegang tot het volgende:

  • Rapport van de marktdialoog Q3 2017
  • Model e-car policy
  • E-mobility draaiboek ‘aan de slag met EV’
  • Lerend netwerk van fleetowners/ mobility managers
  • Mogelijkheid tot toetreding in nieuwe ‘koplopersgroep’
  • Mogelijkheid tot ondertekening Cleaner Car Contracts

Lees meer »