Op weg naar 25% elektrisch in 2020

In het Platform Elektrische Bedrijfswagens werken fleet owners en marktaanbieders samen aan een versnelde transitie van elektrische bedrijfswagens. De ambitie is dat bedrijven en organisaties in 2020 25% van hun nieuwe wagens elektrisch kunnen aankopen of leasen. Eerste aandachtspunt en doelstelling: zorgen dat elektrische wagens  in de car policies van fleet owners opgenomen worden.

Bekijk de strategie »

Wat is het Platform Elektrische Bedrijfswagens?

Het Platform Elektrische Bedrijfswagens is een platform dat de transitie naar elektrische wagens bij bedrijven en organisaties in Vlaanderen/België wil versnellen. Met elektrische wagens worden plug-in hybride, batterij elektrische en fuel cell/waterstofwagens bedoeld. Het platform is één van de zeven Clean Power for Transport projecten voor 2017-2018, ondersteund door de Vlaamse Regering.

Lees meer »

Platform voor fleet owners

Het Platform Elektrische Bedrijfswagens is een platform voor fleet owners die hun wagenpark willen elektrificeren. 25% in 2020 geldt hierbij als leidraad. Er zijn al verschillende fleet owners betrokken. Op basis van een marktconsultatie (mei-september 2017), praktijktest (oktober-december 2017) en kennisuitwisseling kunnen fleet owners gefundeerd een wagenparkplanning maken, op weg naar 2020.

Lees meer »

Wie ondersteunt het Platform?

Traxio BFFMM The New Drive Department Omgeving
Renta Bond Beter Leefmilieu  

Welkom, marktaanbieders!

Het Platform Elektrische Bedrijfswagens is een platform voor marktaanbieders. Investeerders-ondernemingen uit de autosector, financiële sector en laaddienstsector worden uitgenodigd om mee te werken aan de 25% ambitie voor 2020. Marktaanbieders kunnen op meerdere manieren bijdragen: door deel te nemen aan de marktconsultatie, marktdialoog en/of een praktijktest.

Lees meer »